ประกาศแผนการฝึกอบรม ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563
Back
-->

รายละเอียด


จำนวนผู้เข้าชม 1,594